Магістрам

ОБОВ’ЯЗКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Навчальні дисципліни

Актуальні проблеми кримінального права

Робоча програма Силабус
Теорія нормотворчості Робоча програма Силабус
Проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини Робоча програма Силабус
Виконавче провадження Робоча програма Силабус

ВИБІРКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Фахові дисципліни

Правове регулювання протидії злочинам в економічній сфері Робоча програма Силабус
Правові засоби протидії корупції Робоча програма Силабус

Положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін студентами

Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного письмового іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».