Бакалаврам

ОБОВ’ЯЗКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Навчальні дисципліни

Адміністративна відповідальність Робоча програма Силабус
Адміністративне право та адміністративний процес Робоча програма Силабус
Конституційне право та конституційний процес Робоча програма Силабус
Криміналістика Робоча програма Силабус
Кримінальне право (загальна частина) Робоча програма Силабус
Кримінальне право (особлива частина) Робоча програма Силабус
Кримінальний процес Робоча програма Силабус
Міжнародне право Робоча програма Силабус
Організація судових та правоохоронних органів Робоча програма Силабус
Порівняльне правознавство Робоча програма Силабус
Право Європейського Союзу Робоча програма Силабус
Теорія держави і права Робоча програма Силабус

Кваліфікаційна робота

Курсова робота з кримінального права

Методичні рекомендації

Практика

Перша юридична практика

Методичні рекомендації

Третя юридична практика

Методичні рекомендації

ВИБІРКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Фахові дисципліни


Державне право зарубіжних країн Робоча програма Силабус
Кримінально-виконавче право Робоча програма Силабус
Кримінологія Робоча програма Силабус
Муніципальне право Робоча програма Силабус
Правова статистика Робоча програма Силабус
Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат.) Робоча програма Силабус
Судова медицина та психіатрія Робоча програма Силабус

Положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін студентами

Навчально-практичний посібник з підготовки до підсумкової атестації бакалаврів за спеціальністю 081 «Право»