Особливо важливим серед інноваційних методів викладання фахових дисциплін є залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців.
11 травня 2023 року проведено онлайн-лекцію начальником Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Кристиною СЕЛІВАНОВОЮ з навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» на тему «Діяльність Управління нотаріату в контексті реорганізації органів юстиції в умовах воєнного стану: функції, особливості функціонування, проблемні аспекти».
На початку лекції, завідувач кафедри публічного права Сергій ШКОЛА зазначив, що співпраця з роботодавцями сприяє підвищенню якості освіти і є шляхом подолання розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівців.
На занятті обговорили питання щодо організації діяльності Управління нотаріату в умовах воєнного стану, розглянули систему органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Здобувачі вищої освіти мали можливість задавати запитання лектору-практику, на які отримали ґрунтовні відповіді. Лекція була цікавою і корисною.

Від admin

Залишити відповідь