День: 21.12.2021

Навчально-практичний посібник з підготовки до підсумкової атестації бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю.О.Легези та кандидата юридичних наук, доцента С.В.Грищака

Авторським колективом кафедри публічного права і кафедри цивільного, господарського та екологічного права опубліковано Навчально-практичний посібник з підготовки до підсумкової атестації…