15 лютого 2024 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.080.043 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» відбувся захист дисертації аспірантки кафедри публічного права Маршалек Карини Олегівни за темою: «Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які вчиняють кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості: детермінація і запобігання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081«Право».

Голова ради:

Легеза Юлія Олександрівна, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка», доктор юридичних наук, професор.

Рецензенти:

Світличний Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права, НТУ «Дніпровська політехніка»;

Школа Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права, НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

Волкова (Дорохіна) Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права, Національний авіаційний університет;

Рябчинська Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Класичний приватний університет.

Від admin