Розклад консультацій

бакалаврів та магістрів денної форми навчання

на осінній семестр 2021/2022 навчального року

П.І.Б. посада Дисципліна Група День
тижня
Час
Аудиторія
ШКОЛА
Сергій
Миколайович
зав. каф., доцент
Правоохоронне право 081-18-1,2
IV курс
Понеділок
14:30-16:30
10/304,
10/302
ХРЯПІНСЬКИЙ
Петро
Васильович
професор
Актуальні проблеми
кримінального права
081м-21-1
V курс
Понеділок
08:00-09:00
10/302
ЛЕНЬ
Валентин
Валентинович
професор
Кримінальне право
(Особлива частина)
081-18-1,2
IV курс
Четверг
08:00-10:00
10/305
Виконавче провадження 081м-21-1
V курс
Четверг
10:00-11:00
10/305
КАСАПОГЛУ
Світлана
Олександрівна
професор
Кримінальний процес 081-18-1,2
IV курс

Понеділок
08:00-09:00
Середа
08:00-09:00

10/302
10/311
Проблеми виконання
рішень та застосування
практики Європейського
суду з прав людини
081м-21-1
V курс
Понеділок
10:00-11:00
10/302
ПРИЙМАЧЕНКО
Дмитро
Володимирович
професор
Адміністративне право та
адміністративний процес
081-19-1
III курс
Понеділок
08:00-09:20
10/311
СВІТЛИЧНИЙ
Олексій
Олексійович
доцент
Кримінальне право
(Загальна частина)
081-20-1,2
II курс
Четверг
14:30-16:00
10/302
Кримінальне право
(Загальна частина)
081-19-1
III курс
Вівторок
10:00-11:00
16:00-17:00
10/302
10/311
Кримінологія 081-18-1,2
IV курс

Середа
16:00-17:30

10/305
КРАВЕЦЬ
Марина
Олександрівна
доцент
Право Європейського
Союзу
081-20-1,2
II курс
Вівторок
11:00-12:00
13:00-14:00
10/305
САКСОНОВ
Владислав
Борисович
доцент

Теорія держави і права 081-21-1,2
I курс
Понеділок
14:30-17:50
10/311
Теорія нормотворчості 081м-21-1
V курс
Середа
16:00-17:00
10/311

При переведенні освітнього процесу в університеті на дистанційне навчання будуть використовуватися інформаційні технології Office 365 (Microsoft Teams), Zoom.

Завідувач кафедри
публічного права

С.М. Школа

By admin

Добавить комментарий