Фоменко Андрій Євгенович

ФОМЕНКО АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри публічного права.

Fomenko Andrii, Ph.D., Docent, Professor of Department of Public Law, Dnipro University of Technology.

Посилання:

e-mail: FomenkoA@nmu.one
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3755-4130
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57209662420&zone
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dPG_rngAAAAJ&hl=uk

ОСВІТА
У 2005 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України і здобув кваліфікацію юриста.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально виконавче право за темою “Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяльності Національної поліції Україн”, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України.
ВЧЕНІ ЗВАННЯ
Вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін присвоєно у 2020 році. Почесне звання “Заслужений юрист України” присвоєно Указом Президента України в 2018 році.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Теорія і праксеологія нормотворчості, правореалізації та правозастосування», «Правове регулювання протидії злочинам в економічній сфері», «Проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Член редакційної колегії періодичного фахового наукового журналу «Philosophy, Economics and Law Review», Україна, Дніпро.
Член редакційної колегії періодичного фахового наукового журналу «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», Україна, Дніпро.
Член редакційної колегії періодичного фахового наукового журналу «Internal Security», Police Academy in Szczytno (Poland).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.