СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права

e-mail: svet.alexei.alexeevich@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9024-1478
Researcher ID: F-2571-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JJbtKwUAAAAJ&hl=uk
ОСВІТА
У 1998 році закінчив факультет підготовки кадрів для органів юстиції
України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Кандидат юридичних наук, Класичний приватний університет (2012р.), спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та
кримінології (2015 р.)
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Кримінальне право. Кримінологія. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх. Попередження злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх. Реалізація кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. Динаміка кримінально-правових санкцій в протидії розбещенню неповнолітніх.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 20 років.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінологія», «Порівняльне правознавство».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».
У 2019 році пройшов стажування в Дніпровському гуманітарному
університеті з підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін «Кримінальне
право», «Кримінологія», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»,
«Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка та психологія вищої школи» в обсязі 120 годин.
Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 12 квітня 2019 р.
Є членом Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. 
Є членом журі від представників закладів вищої освіти під час проведення
Всеукраїнської олімпіади з правознавства (обласний етап) при Дніпровській
академії неперервної освіти. Є діючим адвокатом.