Яковенко Євген Олександрович

Яковенко Євген Олександрович

доцент кафедри публічного права, кандидат юридичних наук.

 

Yakovenko Yugen, Ph.D, Docent of Department of Public Law, Dnipro University of Technology.

Посилання
e-mail: yakovenko.ye.ol@nmu.one
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=h0yEWOoAAAAJ&hl=enen


ОСВІТА 
Закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність – фінанси, кваліфікація – магістр (2001 р.); спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист (2002 р.).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
У 2013 році захистив дисертацію на тему «Оскарження рішень органів Державної податкової служби України в порядку здійснення адміністративного судочинства» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
Адміністративне право і процес, адміністративне судочинство, фінансове та інформаційне право, податкове право, доказове право.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Виконавче провадження», «Кримінально–виконавче право», «Судова медицина та психіатрія», «Порівняльне правознавство», «Актуальні питання діяльності органів Державної податкової служби України».