Саксонов Владислав Борисович

Саксонов Владислав Борисович

доцент кафедри публічного права, кандидат юридичних наук, доцент.

Saksonov Vladislav, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Public Law Department’s, Educational and Scientific Institute of Humanities and Social Sciences in the Dnipro Polytechnic National Technical University, Candidate of Law, Docent.

Посилання
e-mail: SaksonovV.B.@nmu.one ; vsaksonov0718@gmail.com
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=s71_oA8AAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2749-7662
ResearcherID: F-4850-2019

ОСВІТА 
Дніпропетровський державний університет, «Історія», викладач історії та суспільствознавства (1994 р.).
Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, «Правознавство», юрист (2002 р.).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Кандидат юридичних наук (2004 р.). Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертації «Організаційно-правові засади фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина XVIII століття)».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
Вчене звання доцента отримав по кафедрі економічної безпеки (2007 р.)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
теорія держави і права, конституційне, фінансове, господарське та цивільне право.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах складає 23 роки.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Теорія держави і права», «Теорія нормотворчості».

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Член громадської організації «Фонд конституційних та громадянських прав», що займається просвітницькою діяльністю в напрямку прав людини.
У 2017 році отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти за програмою «Педагогіка вищої школи».