Приймаченко Дмитро Володимирович

ПРИЙМАЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – професор кафедри.

ResearcherID: AAS-8138-2020

ORSID https://orcid.org/0000-0001-8504-2450

GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tNfk9zIAAAAJ&hl=ru

ОСВІТА

Закінчив Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор юридичних наук (2008 р.), спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації  «Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор (2011 р.).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Автор більше ніж 150 публікацій з проблем публічного адміністрування в галузі митної справи, адміністративної діяльності митних органів, адміністративно-деліктного права.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Адміністративне право та адміністративний процес», «Адміністративна відповідальність».

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член редколегій 3 наукових журналів, у т.ч. тих, що включені до міжнародних науко метричних баз даних. Під його керівництвом були захищені докторські та кандидатські дисертації з юридичних наук. Неодноразово залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання. Залучений до роботи двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Лауреат премії Кабінету міністрів України, нагороджений відзнаками Державної митної служби України. Радник митної служби 1 рангу, Почесний митник України.