Про кафедру

Кафедра публічного права

Підготовка фахівців із спеціальності 081 «Право» здійснюється за
відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) – бакалавр;
  • другий (магістерський) – магістр;
  • третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні юридичних дисциплін, здійснює наукову діяльність у галузі права; постійно підвищує професійний рівень і педагогічну майстерність; дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність студентів, виховує їх у дусі українського патріотизму.

Історія кафедри

Кафедра – це перш за все колектив, люди, які своїми зусиллями створив наукову школу кримінального права, зберігаючи складені традиції викладання та виховують гідне покоління студентів-юристів 


Кафедра сьогодні

Кафедра публічного права готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».


Галерея

Лекція з дисципліни “Кримінальний процес”, проводить професор кафедри публічного права, доктор юридичних наук, доцент Касапоглу Світлана Олександрівна.


Контакти

Дізнайтесь більш контактної інформації.

Історія нашого університету

Дізнайтесь більш контактної інформації