Науково-педагогічні працівники кафедри

ХРЯПІНСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
професор, доктор юридичних наук

Khriapinskiy Petro,Professor, Doctor of Laws, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Professor of the Department of Public Law

e-mail: khriapinskiy_pv@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2894-1086

Researcher ID: F-2554-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dPG_rngAAAAJ&hl=uk

У 1980 р. з відзнакою закінчив судово-слідчий факультет Харківського юридичного інституту  імені Ф.Е. Дзержинського, за фахом правознавець.. 
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ


 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально виконавче право за темою «Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України», Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»..

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ


Є представником харківської школи кримінального права, відомий у вітчизняному та зарубіжному колі науковців та практиків. Є фундатором науково-дослідницького напрямку у доктрині кримінального права, що пов’язаний із заохоченням суспільно-корисної поведінки у кримінальному праві та законодавстві України. Поєднує науково-дослідницьку роботу з адвокатською практикою більше 25 років.Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 35 років. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ


ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінологія», «Порівняльне правознавство», «Конституційне право України».
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ


Вчене звання професора кафедри кримінального права та правосуддя присвоєно у 2011 р. Почесне звання заслужений діяч науки і техніки України присвоєно у 2016 р. 
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ


Є представником харківської школи кримінального права, відомий у вітчизняному та зарубіжному колі науковців та практиків. Є фундатором науково-дослідницького напрямку у доктрині кримінального права, що пов’язаний із заохоченням суспільно-корисної поведінки у кримінальному праві та законодавстві України. Поєднує науково-дослідницьку роботу з адвокатською практикою більше 25 років.Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 35 років.