Навчально-допоміжний персонал

Пономарьова Тетяна Олександрівна – завідувач лабораторії кафедри
публічного права. Закінчила Національний гірничий університет, спеціальність
081 «Право», кваліфікація «юрист». Працює в Університеті з 1998 року. Сфера
наукових інтересів: «Актуальнi питання правового регулювання захисту прав
фізичних осіб під час карантину».


Баринова Марiя Олександрiвна – старший лаборант кафедри публiчного
права. Закінчила Національний гірничий університет у 2008 році, кваліфікація
гідрогелог, інженер-геолог. Працює в Університеті з 2008 року.