Лень Валентин Валентинович

Лень Валентин Валентинович – кандидат юридичних наук, доцент.

Len Valentyn, Ph.D., Docent, Professor of Department of Public Law, Dnipro University of Technology.


e-mail: len.v.v.kpk@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1382-3335
Researcher ID: F-2493-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SO1v9X4AAAAJ&hl=uk
ОСВІТА
Дніпропетровська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР, спеціальність «юридична» (1988р.). Українська академія внутрішніх справ, спеціальність «правознавство» (1993р.).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (2003р.), спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця».
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права (2005 р.)
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Осудність (неосудність) та примусові заходи медичного характеру. Вплив психічних захворювань та відхилень на криміногенність особи. Вдосконалення національного кримінального законодавства у сфері відповідальності за окремі правопорушення. Нагородне право і законодавство: історія, тенденції та вдосконалення.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 24 роки.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Кримінальне право (Особлива частина)», «Виконавче право», «Виконавче провадження».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Заступник головного редактора міжнародного наукового журнала «Влада. Людина. Закон.», член редакційної колегії рецензованого наукового журнала “Law. State. Technology», член Наукової ради МОН України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», Кримінологічної асоціації України, Міжнародної поліцейської асоціації (Українська секція). Полковник міліції у відставці.
Нагороджений орденом «За личное мужество» та 11-ма державними, відомчими медалями, а також багатьма відомчими відзнаками МВС, МО, МОН та прокуратури. Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 18 травня 2019 р.
Підготував 4 докторів філософії (кандидатів юридичних наук).
Автор, співавтор понад 180 наукових, науково-практичних, навчальних, навчально-методичних, методичних праць, зокрема 11 монографій, 12 посібників, коментар, словник, 44 наукові праці опубліковано у закордонних виданнях, а саме: Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Казахстан, Молдова, ОАЕ, Польща, Росія, Румунія, Словенія, Чехія.