Кравець Марина Олександрівна

КРАВЕЦЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IShlCWgAAAAJ&hl=ru

ОСВІТА

У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» та у 2008 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

у 2013 році захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри конституційного та адміністративного права (2015 р.).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил, Проблеми реалізації норм Конституції в Україні, Громадський контроль у сфері публічного управління.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

«Конституційне право та конституційний процес», «Право Європейського Союзу».

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проходила стажування в Університеті Данубіус (Словацька Республіка), тема «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)», 22-24.03.2017 р.