Касапоглу Світлана Олександрівна

Касапоглу Світлана Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент.

Посилання:

e-mail: gemais18@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2887-6701
Researcher ID: F-2592-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wXi4ck8AAAAJ&hl=uk

ОСВІТА
У 2003 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури
України Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за
спеціальністю «Правознавство».
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Доктор юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (2019 р.). Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Реалізація норм
кримінального процесу».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології
(2013 р.)
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Кримінальний процес. Реалізація норм кримінального процесу. Використання
практики Європейського Союзу з прав людини у кримінальному провадженні
України. Адаптація європейських країн до кодифікованих джерел права.
Питання реалізації європейських норм в галузі кримінального
правозастосування в судах України.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Правова статистика», «Проблеми використання практики
ЄС з прав людини у кримінальному провадженні України».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Пройшла науково-практичне стажування у відділі дослідження проблем
кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Національної академії правових наук України (16.12.2016 р. – 13.01.2017 р.).
Тема: «Мета: вивчення нових напрямків розвитку у галузях правової науки, а
саме кримінального процесу, питань наукового забезпечення здійснення
правової реформи в Україні в частині наближення діяльності органів
кримінальної юстиції до європейських стандартів, порядку здійснення
фундаментальних та прикладних досліджень у сфері кримінального-
процесуальних відносин».
Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу
«Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 21 травня 2019 р.
Є почесним членом Колегії адвокатів м. Бірмінгем з питань адаптації
європейських країн до кодифікованих джерел права. Експерт декількох
міжнародних організацій з питань реалізації європейських норм в галузі
кримінального правозастосування в судах України. Є діючим адвокатом.
Вільно володіє українсько, російською, англійською, турецькою та німецькою
мовами. Постійно підвищує рівень володіння мовами в Канаді, Німеччині,
Туреччині.
Має більше 100 виданих друком наукових праць. Більше десяти статей
опубліковано англійською мовою у фахових виданнях України та закордонних
виданнях.