Завідувач кафедрою

Школа Сергій Миколайович – завідувач кафедри публічного права, кандидат юридичних наук, доцент.  


Shkolа Serhіi – Ph.D., Docent, Head of Department of Public Law, Dnipro University of Technology.

Посиланя
e-mail: shkola_s@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0403-5916
ResearcherID: F-2531-2019
GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yKaRLUwAAAAJ&hl=uk


ОСВІТА 
Донецький інститут внутрішніх справ, «Правознавство», юрист (1999 р.), диплом з відзнакою.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Кандидат юридичних наук, Національна академія внутрішніх справ України (2004 р.). Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації «Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні».
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології (2013 р.)
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ  Кримінальне право, кримінально-виконавче право. Амністія та помилування. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Кримінально-правові заходи забезпечення національної безпеки України. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах понад 17 років.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Організація судових та правоохоронних органів», «Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат)».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Пройшов науково-педагогічне стажування: – «Інноваційна освіта технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (30 годин); 10-13 серпня 2016 р. Пан’європейський університет (Словаччина); – «Юридична освіта майбутнього: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» (108 годин); 15-21 липня 2019 р., Люблінський науково- технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 12 квітня 2019 р. Підготував доктора філософії з права (кандидата юридичних наук).