Завідувач кафедри


ШКОЛА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права

Школа Сергій Миколайович – завідувач кафедри публічного права, кандидат юридичних наук, доцент. У 1999 році закінчив з відзнакою Донецький інститут внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство». В 2002 році закінчив ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ України. 


Shkolа Sergіi – Head of Public Law Department’s, Educational and Scientific Institute of Humanities and Social Sciences in the Dnipro Polytechnic National Technical University, Candidate of Law, Docent.

Посиланя
e-mail: shkola_s@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0403-5916
ResearcherID: F-2531-2019
GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yKaRLUwAAAAJ&hl=uk


ОСВІТА 
Донецький інститут внутрішніх справ, «Правознавство», юрист (1999 р.), диплом з відзнакою.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Кандидат юридичних наук, Національна академія внутрішніх справ України (2004 р.). Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації «Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні».
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології (2013 р.)
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ  Кримінальне право, кримінально-виконавче право. Амністія та помилування. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Кримінально-правові заходи забезпечення національної безпеки України. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах понад 17 років.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Організація судових та правоохоронних органів», «Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат», «Міжнародна політика та право в сфері освіти».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Пройшов науково-педагогічне стажування: – «Інноваційна освіта технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (30 годин); 10-13 серпня 2016 р. Пан’європейський університет (Словаччина); – «Юридична освіта майбутнього: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» (108 годин); 15-21 липня 2019 р., Люблінський науково- технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 12 квітня 2019 р. Підготував доктора філософії з права (кандидата юридичних наук).