Наливайко Ігор Олегович

Наливайко Ігор Олегович – асистент кафедри
E-mail: nalyvaikoio@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1532-2996
Researcher ID: CAG-0335-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=94hw8x4AAAAJ&hl=uk&authuser=1
ОСВІТА: У 2021 закінчив факультет підготовки кадрів для органів юстиції Україна Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 081 «Право».
СТАЖ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ – з квітня 2022 року.
ВОЛОДІННЯ МОВАМИ – українська, англійська – Upper Intermediate, німецька – Aufbau 1.
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Дисертаційне дослідження за спеціальністю 081 Право на тему «Соціальні стандарти та соціальні гарантії як обʼєкти правового забезпечення: теоретико-правові аспекти», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Бобровник С.В.
ДИСЦИПЛІНИ ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ: «Теорія держави і права», «Право Європейського союзу».
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: У 2022 пройшов навчання з підвищення кваліфікації в Класичному приватному університеті.