Аспіранти кафедри

Маслова Ольга Володимирівна

І рік заочного навчання.
Наукові керівники: д.ю.н., професор Коломоєць Т.О., к.ю.н. Грищак С.В.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Адміністративно-правове забезпечення гарантій незалежності прокурора в Україні.


Маршалек Карина Олегівна

І рік заочного навчання.
Науковий керівник: к.ю.н, доцент Лень В.В.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які вчиняють злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, детермінанти і запобігання.


Ромащенко Костянтин Віталійович

ІІ рік заочного навчання.
Науковий керівник: к.ю.н, доцент Саксонов В.Б.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Право довірчої власності як вид забезпечення виконання зобов’язань.

Стрюк Михайло Павлович

ІІ рік заочного навчання.
Науковий керівник: д.ю.н, професор Приймаченко Д.В.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Формування системи управління сектором безпеки і оборони України: адміністративно-правовий аспект.

Шмат Михайло Сергійович

ІІІ рік заочного навчання.
Науковий керівник: к.ю.н, доцент Школа С.М.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Звільнення від покарання за хворобою.