Аспіранти кафедри

Ковирєв Антон Вікторович

І рік заочного навчання.
Науковий керівник: д.ю.н., професор Приймаченко Д.В.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації:


Маршалек Карина Олегівна

ІІІ рік заочного навчання.
Науковий керівник: к.ю.н, доцент Лень В.В.
Кафедра: публічного права.
Спеціальність: 081 Право.
Тема дисертації: Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які вчиняють злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, детермінанти і запобігання.