Аспірантам

Дійсні та потенційні наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право»

Науково-педагогічний працівникНауковий ступінь, званняСторінка на кафедрі
Блінова Ганна Олександрівнад.ю.н., доц.https://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php
Грищак Сергій Вікторовичк.ю.н., доц.https://humsocs.nmu.org.ua/ua/
Ільющенко Ганна Володимирівнак.ю.н., доц.http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php
Касапоглу Світлана Олександрівнад.ю.н., доц.https://publiclawntu.com.ua/касапоглу-світлана-олександрівна/
Легеза Юлія Олександрівнад.ю.н., проф.http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php
Лень Валентин Валентиновичк.ю.н., доц.https://publiclawntu.com.ua/лень-валентин-валентинович/
Потіп Микола Миколайовичд.ю.н., доц.http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php
Пушкіна Олена Вікторівнад.ю.н., проф.http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php
Хряпінський Петро Васильовичд.ю.н., проф.https://publiclawntu.com.ua/хряпінський-петро-васильович/
Школа Сергій Миколайовичк.ю.н., доц.https://publiclawntu.com.ua/завідувач-кафедрою/?preview=true

Вибіркові фахові навчальні дисципліни:

  1. Проблеми кримінально-правової кваліфікації.
  2. Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи.

РПНД “Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи”

РПНД “Проблеми кримінально правової кваліфікації”

Силабус “Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи”

Силабус “Проблеми кримінально правової кваліфікації”